زهره امیری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

۳سابقه کاردرکلینیک رستا اصفهان

گذراندن دوره ۵۰۰ساعت کارورزی دکترشریفی

مشاوره پیش ازازدواج و مشاوره طلاق مشاوره زوج درمانی

گذراندن سوپرویژن

مشاوره پیش از ازدواج کلینیک راه عشق

درحال گذراندن دوره مشاوره خانواده دکترعشقی کلینیک راه عشق

برگزارکننده کارگاه اموزشی پیش ازازدواج برای دختروپسرمجرد

کارگاه اموزشی بلوغ ونوجوانی درمدرسه برای والدین

ارایه خدمات تلفنی مشاوره