زهرا مکوندی

دانش آموخته روانشناسی بالینی
هیپنوتراپ
مدرس دوره های انگیزشی، بهبود کیفیت زندگی، ارتباط موثر و فرزند پروری
درمانگر اختلالات فردی از جمله افسردگی، اضطراب، وسواس فکری و عملی، فوبیا، سوگ و سوگ عاطفی
درمانگر اختلالات بالینی کودک و نوجوان
دانش آموخته ی هزاران ساعت دوره های آموزشی معتبر و دارای سابقه ی بیش از ۴ هزار مشاوره ی موفق