دکتر عباس تقی پور

دانش آموخته روانشناسی بالینی روانشناس روانکاو مشاوره خانواده

مدرس دوره های خانواده اسلامی

دانش آموخته مداخله در خانواده از بنیاد گاتمن

درمان اختلالات اضطرابی

مدرس دوره های روانکاوی و رواندرمانی پویشی کوتاه مدت

بیش از بیست سال اشتغال به حرفه رواندرمانی و آموزش رواندرمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی