افشین صفرنیا

روانشناس و مشاور و رواندرمانگر تحلیلی با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره، سخنران و برگزارکننده کارگاه های آموزشی و مدرس دوره های تخصصی 

سوابق شغلی:
روانشناس و مشاوره – همکاری بیش از 10 سال با آموزش و پرورش
رواندرمانگری تحلیلی در مرکز مشاوره و روانشناختی رازی در استان البرز
رواندرمانگری تحلیلی در مراکز استان تهران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ) 26930 – ) عضو انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران ) 1075)