مریم رضائی

 ✅تحصیلات : لیسانس روانشناسی عمومی فوق لیسانس مشاوره گرایش مشاور خانواده درصدد ادامه تحصیلات برای پایه دکترا.. ✅ فعالیت : موسس ومدیر دومجموعه اموزشی مهد وپیش دبستانی البته برای یکی از شعبه ها امسال مرخصی گرفته شده ✅نقاط قوت : با انگیزه و پرانرژی ،متعهدو باانگیزه ،… ✅سابقه کار :۱۷ سال فعالیت اموزشی معاونت ومدیریت … ✅دوره ها وکار گاه ها یی که بنده شرکت داشتم ۱-دوره های مقدماتی وتکمیلی اکت وطرحواره درمانی ۲-دوره های مقدماتی وتکمیلی اسیب شناسی روانی ۳-دورهای کارگاه اسیب شناسی طلاق و دوره های زوج درمانی