نسیم جاهدی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه سراسری سمنان شماره عضویت در سازمان روانشناسی و مشاوره 20847 مدرس دوره های مهارت های زندگی در دانشگاه سراسری سمنان. درمانهای غیر دارویی سو مصرف مواد از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران . درمان تخصصی مواد محرک ( ماتریکس ) از دانشگاه علوم پزشکی تهران . زوج درمانی شناختی رفتاری. طرح واره درمانی. تحلیل رفتار متقابل. هوش هیجانی. تنظیم هیجانات. فرزند پروری دموکراتیک کودکان و نوجوانان. فرزند پروری بر اساس طرح واره والدین. درمان تخصصی بیش فعالی. انواع اضطراب ( فراگیر. جدایی. اجتماعی ) در کودکان و نوجوانان. درمان افسردگی کودکان و نوجوانان