نیلوفر قراتکنی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی.

سابقه ی فعالیت در قسمت توانبخشی اعصاب و روان به مدت ۱۹سال.

سابقه ی فعالیت درآسایشگاههای سالمندان به مدت۶سال.

سخنران رسمی در استان بوشهر به مدت ۱۳سال.

درمان اختلالات اضطرابی،مداخله در مشکلات زوجی و خیانت.

درمان اختلالاتی چون خشم،کمبود اعتماد بنفس،حل مشکلات قاطعیت