مرکز مشاوره تلاس

بهترین مرکز مشاوره کرج

0912-5696-092
0921-2306-761
0938-5002-854

مشاوره تلفنی کرج

تلاس همیشه با شماس

مشاوره تلفنی کرج: مشاوره از راه دور و تلفنی دیگر در روانشناسی چیز جدیدی نیست. بسیاری از متخصصان مراقبت از راه دور را ارائه کرده اند و استفاده از فناوری ثابت کرده است که هم برای روانشناسان و هم برای بیماران آنها بسیار مفید است.

مشاوره تلفنی کرج | مشاوره غیرحضوری با روانشناس | تلاس

با ورود کووید-۱۹ و شروع همه‌گیری در کشور، که در نهایت چالش‌هایی را برای عملکرد حرفه‌ای روان‌شناسی به همراه داشت،  مشاوره تلفنی بیش از پیش محبوب شد. نقش روانشناسان در این سناریوی جدید، به ویژه کمک به جامعه برای آگاهی از بحران و عملی ساختن اقدامات پیشگیرانه توصیه شده توسط وزارت بهداشت، ضروری می شود . به طور کلی، مراقبت های بهداشت روانی در سال های اخیر شواهد بیشتری به دست آورده است و تسهیل دسترسی به این متخصصان تنها راه پیشگیری از شیوع افسردگی و اضطراب است، مشکلاتی که به طور فزاینده ای رایج می شوند.

مرکز مشاوره تلاس

شورای فدرال روانشناسی در مورد مشاوره تلفنی چه می گوید؟

شورای فدرال روانشناسی (CFP) از همان ابتدا این نوآوری را پذیرفت، به ویژه برای پیشرفت ها و دستاوردهایی که برای همه، از جمله جمعیت نشان می دهد. اگرچه بسیاری از متخصصان احساس نگرانی می کنند، حقیقت این است که با تنظیم ابزارهای جدید می توان خدمات ایمن و مؤثر را تضمین کرد. لوگو تلاس | مشاوره خانواده | مرکز مشاوره تلاس در حال حاضر درصد فراوانی از جمعیت جهان از افسردگی رنج می برند که بالاترین میزان در قاره آمریکای لاتین است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در دهه گذشته تعداد افراد مبتلا به افسردگی 18.4 درصد افزایش یافته است، بیش از 322 میلیون بیمار وجود دارد. وضعیت مشابهی در مورد اختلالات اضطرابی نیز اتفاق می افتد . این سناریو گواهی بر نیاز به گسترش دسترسی به متخصصان روانشناسی و اهمیت مراقبت از سلامت روان است. حقیقت این است که تنظیم خدمات مشاوره روانشناسی از طریق تلفن و اینترنت دسترسی همگان را به نوعی مراقبت که تا آن زمان برای بسیاری از افراد قابل دسترسی نبود، تسهیل می کند. CFP با آگاهی از اهمیت مشاوره روانشناختی، به گسترش و اکتشاف استفاده از فناوری‌های ارتباطی به عنوان راهی برای ارائه مراقبت‌های روان‌شناختی باکیفیت معتقد است و امروزه خدمات متعددی از طریق پزشکی تلفنی ارائه شده است .

خدمات مشاوره تلفنی

خدمات مشاوره روانشناسی را می توان هم بین متخصصان و هم برای یادگیری و هم برای مشاوره فردی انجام داد. این خدمات  می توانند همزمان یا ناهمزمان باشند، یعنی به ترتیب در زمان واقعی یا غیر واقعی، تا زمانی که منابع مورد استفاده الزامات امنیتی را برآورده کنند. خدمات مشاوره از راه دور اغلب از طریق تماس های ویدیویی با استفاده از راهبردهای مداخله روان درمانی انجام می شود: آموزش روانی، روان درمانی شناختی-رفتاری و روان درمانی بین فردی.

مقررات مشاوره تلفنی و راه دور

اگر چه شورای فدرال روانشناسی طرفدار مشاوره از راه دور و تلفنی است، اما این بدن از مسائل مربوط به این نوع خدمات آگاه است و نیاز به تعهد حرفه ای با مقررات دارد. همانطور که دیدیم، مراقبت های روانی از راه دور و تلفنی حتی قبل از همه گیری مجاز بود. با این حال، تأیید یک ثبت نام قبلی e-Psi مورد نیاز بود . در حال حاضر، اگرچه ثبت نام همچنان اجباری است، اما لازم نیست منتظر تایید باشید. این انعطاف پذیری قطعی نیست، اما باید پیاز دوران همه گیری نیز ادامه داشته باشد. در هر صورت باید به مقررات جاری برای ارائه این نوع خدمات توجه شود.

رازداری

طبق ماده 9 آیین نامه اخلاق حرفه ای روانشناس، این وظیفه روانشناس است که به رازداری حرفه ای احترام بگذارد، از حریم خصوصی مشتریان خود و همچنین گروه ها و سازمان هایی که با آنها کار می کنند، محافظت کند. صرف نظر از نوع سرویس مورد استفاده، رازداری و رازداری اساسی است و باید به بهترین شکل ممکن حفظ شود. چنین مواردی حتی در مداخلاتی که اساساً ماهیت بالینی ندارند نیز اعمال می شود.

کیفیت خدمات ارائه شده

این موضوع غیر قابل انکار است. کیفیت خدمات ارائه شده باید در طول مشاوره تلفنی با همان احتیاط شخصی حفظ شود. ببینید اصل ششم منشور اخلاق حرفه ای روانشناس چه می گوید: “روانشناس اطمینان می دهد که تمرین حرفه ای با وقار انجام می شود و موقعیت هایی را که در آن روانشناسی تحقیر می شود رد می کند.” کیفیت خدمات ارائه شده باید در طول مشاوره از راه دور حفظ شود. انجام این حرفه نیازمند تعهد و مسئولیت است که در ارائه خدمات آنلاین تفاوتی ندارد. انتخاب دستگاه های مناسب و اطمینان از کیفیت مراقبت باید از دغدغه های روانشناس باشد.

خدمات تنظیم شده

منشور اخلاق حرفه ای روانشناس نیز ارائه خدمات را تنظیم می کند. طبق ماده 2، «ارائه خدمات یا پیوند عنوان روانشناس به خدمات مراقبت روانشناختی که رویه‌ها، تکنیک‌ها و وسایل آن توسط این حرفه تنظیم یا به رسمیت شناخته نشده باشد، مجاز نیست».