زبیده زرافشانی

مدرک درمانگری کودک و نوجوان شامل مهارت های زندگی و سبکهای فرزندپروری و همچنین درمان اختلالات رفتاری کودکان و استرس و اضطراب و تکنیک های برخورد با کودک و نوجوان و تکنیک های ارتباط موثر با کودک و نوجوان و تکنیکهای بالابردن اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان و تکنیک بالابردن تمرکز و دقت در کودکان و نوجوانان و تربیت جنسی