جواد میربلوکی

جواد میربلوکی روانشناس ،روانکاو فرویدی ،طرح واره درمانگر ،زوج درمانگر ،سکستراپیست

مدیریت و بنیانگزار موسسه عشق و رابطه

نویسنده کتاب عشق و رابطه
پاسخ به سوالات جنسی که تا کنون به شما پاسخ نداده اند

متخصص دوره های لایف استایل مهارت های زندگی و زندگی در شرایط سخت

دارای مدرک سکس تراپی و طرح واره درمانگر در کرج