ایمیل تلاس

telluss73@gmail.com

آدرس تلاس

کرج چهارراه طالقانی کوچه مرجان کوچه میرزایی روبروی املاک دهقان ساختمان پزشکان سینا طبقه دوم واحد 4

شماره تماس های تلاس

09125696092
09212306761
09385002854